PRIJAVNICE ZA EDUKACIJE

Osnove predkliničke i kliničke medicine

Osnove kliničke psihijatrije i psihologije

Osnove filozofsko-religijskih sustava i njihovih praksi

——————————————————–

Akademija kiropraktike

Akademija klasične i kliničke homeopatije

Akademija tradicionalne kineske medicine

Akademija aromaterapije

Hidžama akademija – cupping terapija

Akademija za profesionalnu hipnozu

—————————————————————

Akademija veterinarske homeopatije

Akademija veterinarske akupunkture

—————————————————————

Škola energetskog iscjeljivanja

Škola bioenergoterapije

Škola kristaloterapije

Škola radiestezije

Reiki edukacija

PREDAVANJA
ONLINE
POSAO
AKADEMIJA ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU

APED je registriran pri IPED-u te predstavlja skup obrazovnih programa iz područja prirodne, energetske i duhovne medicine kojima se osposobljavaju terapeuti i iscjelitelji. Koriste se i termini komplementarna i alternativna medicina (kratica: CAM prema WHO) te nekonvencionalna medicina. Više o terminologiji i podjelama na linku:

Po završetku edukacije dobivaju se certifikat ili diploma kao potvrde o uspješno završenoj edukaciji te se dobiva i licenca za terapeutsko iscjeliteljski rad. Također se dobiva i odgovarajući nivo kvalifikacije te se postaje praktičar struke, specijalist struke ili pak doktor struke.


Bez licence nije moguće obavljati terapeutsko iscjeliteljske djelatnosti u skladu sa postojećim propisima RH obzirom da neregistrirani iscjelitelji i terapeuti krše postojeći članak 184, Kaznenog Zakona koji govori o nadrilječništvu te Zakon o djelatnosti psihoterapije.


Da bi određena edukacija bila uvrštena u program APED-a ona mora zadovoljiti standarde koji se odnose na odgovarajući sadržaj svih predavanja, pripadajući materijal u formi skripte, priručnika ili knjige te kvalitetu prenošenja znanja predavača na polaznike edukacije.
—————————————————————-

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU TERAPEUTA I ISCJELITELJA TE DOBIVANJU KVALIFIKACIJA I PRIZNANJA STRUKE

————————————————————–

Ako želite prijaviti edukaciju svojeg programa te postati član naše Akademije kao jedan od voditelja ili predavač unutar određenog područja edukacije ispunite prijavnicu:

—————————————————————

Više informacija o APED-u i svim obrazovnim programima:

————————————————————–

Pratite nas i na društvenim mrežama i prijavite se za primanje HUPED info elektroničkog časopisa te budite uvijek informirani o svim našim edukacijama.

PRIJAVNICE ZA EDUKACIJE
AKADEMIJA ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU

APED je registriran pri IPED-u te predstavlja skup obrazovnih programa iz područja prirodne, energetske i duhovne medicine kojima se osposobljavaju terapeuti i iscjelitelji. Koriste se i termini komplementarna i alternativna medicina (kratica: CAM prema WHO) te nekonvencionalna medicina. Više o terminologiji i podjelama na linku: Saznajte više

Po završetku edukacije dobivaju se certifikat ili diploma kao potvrde o uspješno završenoj edukaciji te se dobiva i licenca za terapeutsko iscjeliteljski rad.

Također se dobiva i odgovarajući nivo kvalifikacije te se postaje praktičar struke, specijalist struke ili pak doktor struke.


Bez licence nije moguće obavljati terapeutsko iscjeliteljske djelatnosti u skladu sa postojećim propisima RH obzirom da neregistrirani iscjelitelji i terapeuti krše postojeći članak 184, Kaznenog Zakona koji govori o nadrilječništvu te Zakon o djelatnosti psihoterapije.


Da bi određena edukacija bila uvrštena u program APED-a ona mora zadovoljiti standarde koji se odnose na odgovarajući sadržaj svih predavanja, pripadajući materijal u formi skripte, priručnika ili knjige te kvalitetu prenošenja znanja predavača na polaznike edukacije.

———————————————

PRAVLNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU TERAPEUTA I ISCJELITELJA I DODJELI STRUČNIH PRIZNANJA
Saznajte više

———————————————

Ako želite prijaviti edukaciju svojeg programa te postati član naše Akademije kao jedan od voditelja ili predavač unutar određenog područja edukacije ispunite prijavnicu:
APED – predavači

———————————————-

Više informacija o APED-u i svim obrazovnim programima:
Saznajte više


Pratite nas i na društvenim mrežama i prijavite se za primanje HUPED info elektroničkog časopisa te budite uvijek informirani o svim našim edukacijama

PREDAVANJA
ONLINE
POSAO